• A gyermekek társadalmi helyzete, interperszonális viszonyai kultúrtörténeti, társadalomtudományi megközelítésekben
 • A gyermekek társadalmi helyzete, interperszonális viszonyai kultúrtörténeti, társadalomtudományi megközelítésekben

  Ez a tanulmány a gyermekekkel való bánásmódról szóló tudományos elméletek, valamint azok társadalom- és kultúrtörténeti hátterét igyekszik röviden bemutatni. (...)

  Tovább olvasom
  2014. december, ELTE THEMIS, 151-183. oldal - Kulcsár Judit
 • A jogképesség és cselekvőképesség szabályai, elméleti megközelítése a kiskorúak tekintetében

  A kiskorúak vagyonának kezelése a jogképesség és cselekvőképesség szabályain alapszik, és elválaszthatatlan a képviselet jogintézményétől. A nyugati jogtörténet a gyermekkorúak jogait illetően hosszú utat járt be. Ki kellett munkálni a megkülönböztetés jogi ismérveit az életkoruk miatt nem teljes cselekvőképességgel bíró jogalanyok és a felnőtt jogalanyok között. 

  Tovább olvasom
  2015. december, ELTE THEMIS, 142-153. oldal - Kulcsár Judit
 • A jogképesség és cselekvőképesség szabályai, elméleti megközelítése a kiskorúak tekintetében
 • A nevelésbe vett gyermekek vagyonának kezelése
 • A nevelésbe vett gyermekek vagyonának kezelése

  Jelen értekezésben röviden szeretnék foglalkozni a nevelésbe vett kiskorúak vagyonának kezelésével, annak történeti aspektusait és a jelenleg is hatályba lévő rendszer kialakulását a fókuszba állítva. A kiskorúakat érintő és napjainkban a közérdeklődés homlokterébe kerülő problémacsoportok között ez a kérdéskör általában méltatlanul nem szerepel (...)

  Tovább olvasom - Kézirat, jelenleg megjelenés alatt!
 • A szülők vagyonkezelési jogosultsága és kötelezettsége a kiskorúak tekintetében

  Jelen tanulmány keretében szeretnék foglalkozni a szülők jogaival és kötelezettségeivel a kiskorúak vagyonának kezelése tekintetében. Ebben a körben elsősorban a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényt fogom vizsgálni. 

  Tovább olvasom
  2017. június, ELTE THEMIS, 28-51. oldal - Kulcsár Judit
 • A szülők vagyonkezelési jogosultsága és kötelezettsége a kiskorúak tekintetében
 • Jogtörténeti és -elméleti bevezető a kiskorúak vagyonának szülői vagyonkezeléséről
 • Jogtörténeti és -elméleti bevezető a kiskorúak vagyonának szülői vagyonkezeléséről

  A kiskorúak vagyonának kezelése jogtörténetileg sokat alakult, fejlődött polgári jog jogágán belül, amelyik biztosítja a személyek jogait és kötelezettségeit a fejlett jogrendszerekben, azonban a modernitásban ez összefonódott a gyámhatóságok és gyermekvédelem rendszerével, melyekkel az alábbiakban csak utalásszerűen fogok foglalkozni (...)

  Tovább olvasom
  2015. december, ELTE THEMIS, 201-225. oldal - Kulcsár Judit
 • A gyámi vagyonkezelés szabályai és gyakorlata

  Jelen tanulmány a kiskorúak vagyonának védelméről szóló doktori értekezés részeként a kiskorúak vagyonának gyámi vagyonkezeléséről, aktuális helyzetéről, gyakorlatáról  és szabályozásáról  kíván szólni elsősorban a hatályos szabályozás alapján. (...)

  Tovább olvasom
 • A gyámi vagyonkezelés szabályai és gyakorlata